Een nieuw, extern gevaar

Aziatische hoornaars

Aziatische hoornaar

Nieuwe exotische bedreiging voor onze bijen

Sinds enkele jaren worden imkers in West-Europa geplaagd door een nieuwe bedreiging voor onze bijen: de Aziatische hoornaar. Deze wespachtige bereikte in 2004 de Franse kust en heeft zich sindsdien razendsnel verspreid doorheen West-Europa, en dat is geen goed nieuws voor onze bijen. Zij hebben helaas geen natuurlijke verdediging tegen de Aziatische hoornaar en hebben dus onze hulp nodig om dit gevaar af te wenden.

Alles begint bij kennis.
Kijk in onze veelgestelde vragen voor meer informatie over de Aziatische hoornaar

Neem het heft in eigen handen

Imkers hebben jouw hulp meer dan nodig.

Tussen 2022 en 2023 is het aantal (gerapporteerde) nesten van de Aziatische hoornaar meer dan vervijfdubbeld. Dit is een een zeer onrustwekkende trend die zich waarschijnlijk nog zal verderzetten. Om deze reden is het van cruciaal belang dat er zo veel mogelijk mensen mee helpen in de zoektocht naar en de verdelging van de Aziatische hoornaar. Dit kan ook al vanuit je eigen tuin, zonder al te veel opleiding of materiaal. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, kunnen we hopelijk samen verspreiding van deze plaag een halt toeroepen en de schade op ons ecosysteem beperken.

Kennis

Leer de Aziatische hoornaar kennen en vooral herkennen

Melding

Maak melding van elke waarneming via het juiste kanaal

Opsporing

Help mee met het opsporen van nesten zodat we ze kunnen verdelgen

Verdelging

Laat gevonden nesten in jouw omgeving opruimen om verdere verspreiding te voorkomen

image image
image image

Het aantal nesten van de Aziatisch hoornaar is in 2023 vervijfdubbeld. We hebben jouw hulp dus meer dan nodig!